AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE AXUDAS CONSELLERÍA DO MAR

AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE AXUDAS CONSELLERÍA DO MAR

 

AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE AXUDAS CONSELLERÍA DO MAR

1. Compra de buque para pescadores/as novos/as, (menores de 40 anos e buque NON novo) (procedemento PE119A). FIN PRAZO: 24/01/2022

2. Mellora da eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático, distinta da substitución do motor (procedemento PE120C) PREVISTA NOVA CONVOCATORIA O  24/01/2022

3. Servizo de asesoramento (procede/mento 120F) PREVISTA NOVA CONVOCATORIA O  24/01/2022

4. Axudas para á innovación no sector pesqueiro.(procedemento PE205G) PREVISTA NOVA CONVOCATORIA O  26/01/2022