AXUDAS A FAMILIARES DOS FALECIDOS NO MAR PARA O ANO 2024

AXUDAS A FAMILIARES DOS FALECIDOS NO MAR PARA O ANO 2024

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231129/AnuncioG0427-171123-0001_gl.pdf

AXUDAS A FAMILIARES DOS FALECIDOS NO MAR PARA O ANO 2024

                                                                                                        

 No DOG Núm. 227 de Mércores, 29 de novembro de 2023, a CONSELLERÍA DO MAR publica a

ORDE do 16 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas aos familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade para o ano 2024, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE113E).

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar as axudas destinadas a familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade para o ano 2024.

Artigo 12. Contía da axudas

As contías das axudas reguladas nesta orde son as seguintes:

a) Á viúva/o ou parella de feito da persoa falecida corresponderalle tres mil euros (3.000 €).

b) A cada unha das fillas/os menores de 21 anos corresponderalle mil euros (1.000 €).

Enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231129/AnuncioG0427-171123-0001_gl.pdf