Axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

Axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

 

Axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de

Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional,

das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector

pesqueiro (código de procedemento PE610A)