CURSO PARA O AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS DE PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE

CURSO PARA O AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS DE PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE

 

Dende o Servizo de Ensino e Titulacións Náutico-Pesqueiras, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, nos informan, que se vai organizar un curso ponte  necesario para habilitar aos  patróns costeiros polivalentes para ir de primeiros oficiais en barcos no que o mando o ostente un patrón de litoral