ELECCIÓNS XERAIS 2022: PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS/AS

ELECCIÓNS XERAIS 2022: PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS/AS

 

ACTA DA COMISIÓN ELECTORAL DE PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS/AS

En MUROS, ás 10:00 horas do día 10 de OUTUBRO do 2022, reúnense na sede da confraría

os membros da comisión electoral

para tratar a seguinte orde do día:

  • Proclamación provisional de candidatos/as por colectivo e sectores de produción á Xunta Xeral da confraría e a vogais por elección das directivas das agrupacións sectoriais.
  • Rogos e preguntas (de ser o caso)

Rematado o prazo de presentación de candidaturas, e comprobado que compren os requisitos esixidos polas normas electorais, procede proclamar provisionalmente aos seguintes candidatos á xunta xeral da confraría e, de ser o caso, á xunta directiva da/s agrupación/s sectorial/s.