OBRAS DE PINTADO DO PORTO DE MUROS.

OBRAS DE PINTADO DO PORTO DE MUROS.

 

OBRAS DE PINTADO DO PORTO DE MUROS.

Comunicamos que Portos de Galicia vai realizar obras de pintado de toda a zona portuaria. Por conseguinte, para levar a cabo as mesmas é imprescindible ir acotando as diferentes zonas en función dos traballos e días que se van realizando. Visto o cal, achegamos un plano onde se definen as datas e zonas a pintar e acotar cada día, e que hai que ter en conta para non ser utilizadas nin estar permitido o estacionamento.