OFERTA DE EMPREGO

OFERTA DE EMPREGO

 

Oferta de emprego

 

Ó abeiro do estipulado no artigo Artigo 43.4 do DECRETO 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións e no Artigo 40.2 dos estatutos da confraría, facemos pública unha  oferta de emprego para cubrir unha praza vacante de GARDAPESCA MARÍTIMO, na CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS.

É imprescindible estar en posesión da habilitación como Garda particular de campo na especialidade de gardapesca marítimo, de acordo co previsto na Lei 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE» núm. 83, de 05/04/2014).

Os interesados deberán presentar a súa solicitude xunto co curriculum vitae nas oficinas da confraría, tendo de prazo ata o día 15/12/2023, ás 14,00 horas.

O que se fai público para o coñecemento xeral, en Muros a 01/12/2023

 

 

                                                                                                                                                                                             

O PATRÓN MAIOR,     

                                                                                                                                                                                         

Asdo: M. Daniel Formoso Moledo.-