PESCA MARITIMA DE RECREO EN SUPERFICIE EN ZONAS DE SERVIZO PORTUARIAS

PESCA MARITIMA DE RECREO EN SUPERFICIE EN ZONAS DE SERVIZO PORTUARIAS

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220617/AnuncioC141-020622-0001_gl.html

PESCA MARITIMA DE RECREO EN SUPERFICIE EN ZONAS DE SSERVIZO PORTUARIAS

O DOG Núm. 116 Venres, 17 de xuño de 2022, publica o seguinre:

Portos de Galicia
RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022 pola que modifica a Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se aproba o levantamento da prohibición da práctica da pesca marítima de recreo en superficie en zonas de servizo portuarias e se aproba o procedemento de declaración responsable para a súa práctica en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento
IF502A).

(Achegamos copia da mesma)