PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE FOMENTO PESQUEIRO DA DEPUTACION DA CORUÑA

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE FOMENTO PESQUEIRO DA DEPUTACION DA CORUÑA

 

CONCESION AXUDA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

 

A Deputación da Coruña aprobou a CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FO027A: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2023.

Entre as entidades beneficiarias destas axudas figura a Confraría de Pescadores de Muros ca axuda que se indica:

Beneficiario: COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS

NIF: G15038508

Cod. Exp.:2023000017276

Obxecto: MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DOS RECURSOS NON MARISQUEIROS.

Importe da subvención: 20.000,00€

Coeficiente: 0,8000

Presuposto Subvencionado  que se ha xustificar 25.000,00€