SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓNS PARA PANTALÁN NO PORTO DE MUROS DA 3ª E 4ª LISTA(procedemento IF503A).

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓNS PARA PANTALÁN NO PORTO DE MUROS DA 3ª E 4ª LISTA(procedemento IF503A).

 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓNS PARA  PANTALÁN NO PORTO DE MUROS DA  3ª E 4ª LISTA

(procedemento IF503A).

O DOG Núm. 63 de Luns, 1 de abril de 2024 publica o anuncio de PORTOS DE GALICIA do ACORDO do 14 de marzo de 2024 polo que se anuncia a apertura dunha convocatoria pública para 

TODAS AS EMBARCACIÓNS PROFESIONAIS DA 3ª E 4ª LISTA QUE DESEXEN ADQUIRIR OU MANTER UNHA PLAZA DE ATRAQUE NO PANTALÁN, DEBEN PRESENTAR A CORRESPONDENTE SOLICITUDE A TRAVÉS DO PROCEDEMENTO INDICADO, A PARTIR DO DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN NO DOG DESTA CONVOCATORIA. TRANSCORRIDO O PRAZO DUN (1) MES DESDE A PUBLICACIÓN DESTA CONVOCATORIA, ANALIZARANSE AS SOLICITUDES ACHEGADAS.