SUBVENCIÓN PARA MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NON MARISQUEIROS

SUBVENCIÓN PARA MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NON MARISQUEIROS

 

SUBVENCIÓN PARA O PROXECTO DE MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS NON MARISQUEIROS.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

FO027A: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIONS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA  ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2022.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN 19.500,00 €

Seguir a mellorar e perfeccionar o servizo de poxa, venda e comercialización dos produtos NON marisqueiros –PEIXE, CRUSTÁCEOS, ETC..- a través da vendeduría xeral que a confraría de pescadores ten na lonxa de Muros.

Primeira venda de todos os produtos da pesca, o control do desembarque e a primeira venda como responsabilidade ao ser titulares da autorización ou concesión da lonxas esta confraría.

IMPLANTACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DO PROXECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DAS LONXAS DE GALICIA (PRIMERA-LONXAS), A TRAVÉS DO CONVENIO ASINADO ENTRE ESTA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS, A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DSE GALICIA E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA).