“EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA”

“EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA”

 

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS (NIF G15038508) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

 

 1. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos
 2.  

  Denominación

  EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA

   

  Nº EXPEDIENTE

   

  PE209G-2023/14

  Identificación

  Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

  Prioridade 1

  O.E 1.d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo.

  Medida 1.4.9- Portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros

   

  .

  Convocatoria

  Convocatoria 2023 ao abeiro da Orde do 22 de decembro do 2022

  Organismo Intermedio Xestión

   

  Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

  Obxecto

  Mellorar a calidade e incrementar o control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca

  Ubicación

  Concello: MUROS

  Provincia: A CORUÑA

 3. Plan financeiro
 4. Importe total do proxecto

  20.730,00 €

  Importe total subvencionable

  20.730,00 €

  Porcentaxe da subvención

  100%

  Importe da subvención concedida

  20.730,00 €

  Importe público

  FEMP (75%):

  15.547,50 €

  C.A. (25%):

  5.182,50 €

  Importe privado

  0 €