AO PROXECTO “APLICACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS Ó SECTOR DO MARISQUEO"

AO PROXECTO “APLICACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS Ó SECTOR DO MARISQUEO"

 

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO AO PROXECTO “APLICACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS Ó SECTOR DO MARISQUEO NA RÍA DE NOIA” (GALP4-095) PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES SAN BARTOLOMÉ DE NOIA, CON NIF G15030844, CONFRARÍA DE PESCADORES SAN TELMO DE PORTO DO SON, CON NIF G15034945, CONFRARÍA DE PESCADORES SAN ADRÉS DE PORTOSÍN, CON NIF G15034887 E A CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS, CON NIF G15038508.