PROXECTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO-Video promocional final

PROXECTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO-Video promocional final

 

PROXECTO RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍA DE PESCADORES DEMUROS

Enlace do video:

https://drive.google.com/file/d/1Hz5x9xPrq0j56ZffB3A9hqzZFxESnrDD/view?pli=1 

 

Obxectivo xeral do proxecto.

Ten como obxectivo a sensibilización, concienciación e divulgación sobre o impacto ambiental do lixo mariño e así tamén a retirada do lixo acumulado nos bancos marisqueiros. Intenta causar un precedente para organizar limpezas futuras periódicas, non só por parte dos mariscadoras/es se non tamen para o resto da poboación, e concienciar así tamén sobre diminuir a producción de residuos e a súa adecuada xestión. É unha excelente oportunidade para a educaciónambiental e fomentar valores tanto individuais como colectivos.

Obxectivos específicos.

Formación, divulgación e concienciación sobre o impacto do lixo mariño, dirixido aos mariscadores/as en especial pero tamén o resto da población.

2.         Limpeza de lixo mariño dos bancos marisqueiros intermareais con inventario do tipo de residuos e peso, e clasificación e correcto depósito para entrega a xestor autorizado.

3.         Divulgación dos resultados do proxecto na web da entidade e redes sociais.

 

https://drive.google.com/file/d/1Hz5x9xPrq0j56ZffB3A9hqzZFxESnrDD/view?pli=1