CONDICIÓNS DE TRABALLO POLA COVID-19

CONDICIÓNS DE TRABALLO POLA COVID-19

 

Neste proxecto fixeronse varias inversións englobadas no mesmo expediente de axudas, e que a continuación relacionamos:

Sensores de luz: Instalación de sensores de luz para que os usuarios non teñan contacta cos pulsadores evitando posibles infeccións por contacto.

Vallas separación: Adquisición de vallas para delimitar espacios na zona da subasta na lonxa, e procurar manter a separación entre persoas e os productos expostos.

Purificador de aire: Coa adquisición deste dispositivo, garantizase a limpeza do aire nas instalacións tanto da lonxa como da Confraria.

Dosificadores xel/hidroalcohólicos: Instalación de dosificadores automáticos de xel hidroalcohólico en zonas de entrada e saída das nosas  instalacións.

Lavamáns con pedal: Compra de dous lavamáns para instalar na zona da lonxa para que usuarios/persoal laven as mans durante as tarefas.

Con estas intervencións concedidas para evitar a propagación da COVID-19, trataremos de ter o menos contacto posible en zonas comúns reducindo os contactos e posibles contaxios

Esta obra foi subvencionada por un total de 4112,31 €uros, dos que 3084,23 €uros son con Fondos FEMP (75%)  e a Comunidade Autónoma de Galicia (25%): 1028,08 €uros