Proxecto de xestión e conservación dos recursos mariños

Proxecto de xestión e conservación dos recursos mariños

 

"A Confraria de Pescadores "Santa Tecla" de A Guarda, está a desenvolver durante o periodo comprendido dende o 1 de xullo do 2020 e ata o 30 de xuño do 2021 o proxecto cofinanciado polo fondos FEMP nun 75%, e que foi tramitado a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Conselleria do Mar.
O nome do proxecto é o seguinte:
"Xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas para a protección e recuperación da biodiversidades en zona de
especial interese para a cria de órganismos mariños no ámbito
territorial da Confraria de A Guarda (Pontevedra)"