AXUDAS DEPUTACION PONTEVEDRA 2020

AXUDAS DEPUTACION PONTEVEDRA 2020

 

Ao abeiro das axudas da Deputación de Pontevedra para confraría de pescadoras e pescadores e agrupación de mariscadoras da provincia, a Confraría de Arcade adquiriu un vehículo isotermo para o traslado das capturas ata a lonxa de Vigo e instalou nos pantaláns un sistema de acceso mediante tarxeta que rexistra as horas as que se accede ao mesmo para facilitar as labores de vixilancia dos bancos marisqueiros. A inversión realizada foi de 33.580,90 euros e o importe da axuda concedida de 26.864,72.