MODERNIZACION SALA ANGUIAS

MODERNIZACION SALA ANGUIAS

 

Unha das especies mais relevantes para os socios da Confraría é a anguila, de feito a Confraría de Arcade é a mais importante de Galicia en cando ás vendas desta especie. Con este proxecto, consistente na instalación da sala de estabulación das anguías dunha unidade de xestión de pesaxe que permite realizar unha captura autómatica de cada pesada e que conta cun sofware de control de identificación, pesaxe e etiquetado que integra a nivel operativo  esas tarefas coa aplicación de xestión da Confraría, conseguese eliminar tarefas repetitivas, reducense erros e se moderniza o proceso de comercialización.