Protección e recuperación da biodiversidade mariña no ámbito territorial da confraría Virxe do Carme

Protección e recuperación da biodiversidade mariña no ámbito territorial da confraría Virxe do Carme

 

O proxecto ten como obxectivo a xestión responsable dos recursos e hábitats costeiros e o fomento da sensibilización ambiental.  Na avaliación final que se xunta se presenta un resumo dos feitos mais relevantes.