Restauración da biodiversidade no banco sublitoral da Portela

Restauración da biodiversidade no banco sublitoral da Portela

 

 

O proxecto, que consiste no arado mediante grades tiradas dende embarcación, de aproximadamente 10.000 m2 do banco marisqueiro subllitoral da Portela (VI- 177) ten coma obxectivo principal a Restauración da biodiversidade, e coma obxectivos específicos a Descompactación do substrato e o Incremento da fixación de bivalvos na zona. Ainda que a se acadou a descompactación, nas mostraxes de seguimento realizadas non se apreciou un incremento da fixación de bivalvos na zona.