Aprobado o Proxecto para mellora das condicións de traballo na lonxa de Baiona

Aprobado o Proxecto para mellora das condicións de traballo na lonxa de Baiona

 

A Consellería do Mar aprobou a CONCESIÓN  dunha axuda de 26.218€ dentro do proxecto colectivo elaborado por esta confraría no marco da Orde do 19 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras xerais de axudas para proxectos de modernización de infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo. e da calidade e do control da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca.

Dita axuda está cofinanciada polo FEMP:  Prioridade 1: ; O.E. 1.d). Fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo; MEDIDA 1.4.9: Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradoiros

  75% FEMP - 25% Comunidade Autónoma.

No marco do proxecto, que ten coma finalidade a mellora da seguridade e das condicións de traballo, aqduÍrense  1 CARRETILLA ELEVADORA e 1 TRANSPALETA