PROXECTO 2022 INVESTIMENTOS PARA MELLORA DOS SERVIZOS PRESTADOS

PROXECTO 2022 INVESTIMENTOS PARA MELLORA DOS SERVIZOS PRESTADOS

 

A Deputación de Pontevedra publicou no BOPPO número 69 do 08/04/2022 as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, Federación de confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia.

A Confraría de Baiona recibirá unha axuda por valor de 13.377,72€ mediante un proxecto presentado pola entidade ao abeiro de dita liña de axudas da deputación, para a mellora dos servizos prestados ás socias e socios da entidade, a través da aquisición de novos equipos para o servizo de vixilancia e outro equipamento destinado ás instalacións da lonxa e oficinas.