MANIFESTO EN FAVOR DA PESCA ANTE A COMISIÓN EUROPEA

MANIFESTO EN FAVOR DA PESCA ANTE A COMISIÓN EUROPEA

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.242.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A242%3ATOC

MANIFESTO EN FAVOR DA PESCA ANTE A COMISIÓN EUROPEA

 

Por mor da publicación do REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2022/1614 DA COMISIÓN de 15 de setembro de 2022, que adopta medidas como a prohibición da pesca de fondo en 87 áreas de augas europeas, a pesca, a pesca artesanal en particular, o marisqueo, a acuicultura mariña e toda a cadea mar-industria que constitúen unha fonte fundamental na alimentación e na economía Galega, veñen de asinar un manifesto rexeitamento estas medidas. Por iso, convidamos a todas aquelas organizacións públicas ou privadas que cren na importancia crucial da produción sostible e eficiente de proteína de orixe mariña, a que se sumen como asinantes a este manifesto.