PROXECTO INVESTIMENTOS PARA MELLORA DE SERVIZOS

PROXECTO INVESTIMENTOS PARA MELLORA DE SERVIZOS

 

A Deputación de Pontevedra publicou no BOPPO número 62 do 31/03/2020 as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á Federación de confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia. Esta Confraría de Baiona solicitou a través dun proxecto axudas para realizar investimentos para mellorar os servizos prestados ás persoas asociadas (material lonxa e oficina, materiais para o equipo de vixilancia). 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial adoptou en sesión ordinaria o día 07 de agosto o acordo de reparto de axudas ás entidades que presentaron solicitudes. A Confraría de Baiona recibirá 5.510,34€, que supón un 80% do orzamento do proxecto solicitado.