PROXECTO INVESTIMENTOS PARA MELLORA DE SERVIZOS

PROXECTO INVESTIMENTOS PARA MELLORA DE SERVIZOS

 

A Deputación de Pontevedra publicou no BOPPO número 66 do 09/04/2020 as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á Federación de confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia. Esta Confraría de Baiona solicitou a través dun proxecto axudas para realizar investimentos para mellorar os servizos prestados ás persoas asociadas (servizo de vixilncia, lonxa e outros). 

 A Confraría de Baiona recibirá para esta finalidade un total de 7.595,96 €, que supón un 80% do orzamento do proxecto solicitado.