Servizos xerais

Servizos xerais

 

A Confraría ofrece aos seus membros servizos administrativos ante as distintas administracións, tramitando todo tipo de documentación relacionada coa actividade dos seus afiliados ademais de representar os intereses dos afiliados en xeral.

As labores realizadas son:

 • Facilitar diversos trámites  que deben cumprir os socios da confradía como traballadores autónomos (presentación dos modelos 036, 037, 130 e 347)
 • Recoller documentación necesaria para a renovación dos permisos de marisqueo a pé e embarcacións para presentala ante a Consellería do Mar
 • Tramitación de solicitudes e xustificación das axudas convocadas polas diferentes administracións públicas
 • Envío  dos datos de extracción de marisco 
 • Tramitación das follas do Diario de Pesca das Embarcaciones asociadas 
 • Diversos tramites de xestión para as embarcaciones asociadas á  confradía como  a xestión de documentos de recollida, tramitación de incidencias por aparellos ou artes caladas fora do horario de traballo establecido....
 • Elaboración e presentación do IRPF e IVA da cofradía
 • Facturación a clientes e asociados
 • Realización de trámites bancarios
 • Tramitación das actas de incidencias levantadas polos gardapescas da confradía
 • Vixilancia das zonas explotadas 
 • Asistencia técnica o marisqueo e a pesca
 • Servizos de lonxa