Vedas

Vedas

 

Os periodos autorizados de extracción das distintas especies son publicadas anualmente no plan xeral de explotación marisqueira, salvo aquellas especies ou artes que están reguladas por un plan de xestión especifico.

Períodos autorizados para o 2020

Crustáceos (Plan xeral de explotación marisqueira)

 

 Especie  Períodos autorizados
 Nécora (Necora púber)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de xullo ao 31 de decembro
 Bogavante (Homarus gammarus)  Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo
 Do 2 de xullo ao 31 de decembro
 Langosta (Palinurus elephas)  Do 1 de xaneiro ao 30 de septembro
 Santiaguiño (Scyllarus arctus)  Do 1 al 5 de xaneiro
 Do 1 de outubro ao 30 de decembro
 Cangrexo (Carcinus maenas)  Todo o año
 Conguito (Macropipus corrugatus)  Todo o año
 Patulate (Macropipus depurador)  Todo o año

 

PLAN XENERAL DE EXPLOTACIÓN MARISQUEIRA

  DOG: ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera para el año 2019

PESCA DE LECER: DELIMITACIÓN DE ZONAS DE TRABALLO PARA A RECOLLIDA DE POLIQUETOS

https://www.pescadegalicia.gal/poliquetos/mugardos.jpg​