MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN E PRODUCCIÓN E APERTURA A NOVOS MERCADOS

MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN E PRODUCCIÓN E APERTURA A NOVOS MERCADOS

 

A Deputación Provincial da Coruña concedeu á Confraría de Mugardos unha subvención correspondente ao programa F0027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2022.

Cód. Exp.: 2022000013407.

Importe: 18.000 €

Obxectivo da subvención: Mellora da comercialización e producción e apertura a novos mercados.

O obxectivo desta axuda é o mantemento dos postos de traballo de duas Administrativas para apertura de novos mercados e mellora da comercialización das especies xa comercializadas, así como atopar saída para novas especies, coa utilización das novas tecnoloxías e tamén a búsqueda de posibles axudas que poidan repercutir na mellora da produción.