Proxecto para a conservación da especie autóctona “ameixa babosa” na Enseada da Barca

Proxecto para a conservación da especie autóctona “ameixa babosa” na Enseada da Barca

 

O proxecto consistiu na repoboación, con 4.120.000 individuos de semente da especie autóctona ameixa babosa na Enseada da Barca, dunha superficie de 40.000 metros cadrados nos niveis intermareais medio e baixo desta zona  en outono do ano 2020.

 

Se repoblou a zona con 4.120.000 individuos de semente de ameixa babosa de talla comprendida entre 15-18 mm, procedente de criadeiro, nunha superficie de 40.000 metros cadrados. A acción realizouse en cinco xornadas sementando 1.030.000 individuos do total da partida en cada unha de elas a unha densidade de 103 individuos por metro cadrado no mes de outono do 2020. O grado de execución de dita acción foi do 100%.

 

 

Cada unha destas sementeiras se procedeu do seguinte xeito: 1. Remoción mecanizada da superficie a sementar para facilitar o enterramento co vehículo propio da confraría de pescadores de Mugardos. 2. Colocación de nasas por parte dunha embarcación antes e despois de realizar a sementeira para o control de depredarores, principalmente Carcinus maenas. 3. Distribución a man da semente que realizarán as/os mariscadoras/es.  A realización de dita acción acadou o 100% do obxectivo aumentando o stock e tendo a priori unha boa fixación dos organismos.

 

Os obxetivos xerais  son dous os que se pretenden acadar: 1. Restauración do equilibrio das especies autóctonas de moluscos infaunais na Enseada da Barca e que este equiibrio redunde na totalidade da Ría de Ferrol. 2. Contribuír a conservación e restauración de hábitats naturais e salvaxes. Ambos foron realizados coas accións encomendadas e descritas a continuación:

Repoboación Na Enseada da Barca de 4.120.000 individuos de ameixa babosa, proxecto financiado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) nun 75%
Mariscadores a pé
Mariscadores e mariscadoras a pé da Confraría de Mugardos trasladando a semente a zoa a rexenerar
Mariscadores sementando
Mariscadores sementando a man a ameixa babosa