ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)

ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)

 

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS NIF G15038508) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

 1. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos
 2.  

   

  Denominación

  ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)

   

   

  Nº EXPEDIENTE

   

   

  PE209G-2023/13

  Identificación

  Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

  Prioridade 1

   

  O.E 1.d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo.

  Medida 1.4.9- Portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros.

  Convocatoria

  Convocatoria 2023 ao abeiro da Orde do 22 de decembro do 2022

  Organismo Intermedio Xestión

   

  Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

  Obxecto

  Mellorar a seguridade e as condicións de traballo das persoas pescadoras

  Ubicación

  Concello: MUROS

   

  Provincia: A CORUÑA

 3. Plan financeiro
 4. Importe total do proxecto

  82.201,04 €

  Importe total subvencionable

  82.201,04 €

  Porcentaxe da subvención

  100%

  Importe da subvención concedida

  82.201,04 €

  Importe público

  FEMP (75%):

  61.650,78 €

  C.A. (25%):

  20.550,26 €

  Importe privado

  0 €