Novas especies costa de Galicia

Novas especies costa de Galicia

 

Colabora na detección de novas especies capturadas nas nosas augas

Para continuar e potenciar o traballo que está a facer este grupo de investigadores é necesaria a colaboración de todos os usuarios do mar: pescadores profesionais e deportivos, traballadores das lonxas, persoal das confrarías, compradores de peixe, etc.