Proxecto para xestión áreas costeiras 20_21

Proxecto para xestión áreas costeiras 20_21

 

A Consellería de Mar resolveu, con data do 19 de agosto de 2020, conceder a esta entidade unha axuda de 121.814 €, financiada polo FEMP nun 75%, aprobando deste xeito o proxecto colectivo presentado pola confraría de Baiona. Dito proxecto propón medidas para protexer e recuperar a biodiversidade mariña mellorando a xestión e conservación dos recursos mariños e os ecosistemas, e ten un período de vixencia de 12 meses (de xullo de 2020 a xuño de 2021).