A Confraría de Noia vai realizar diversos cursos baremables para a obtención do Permex de marisqueo a pé

A Confraría de Noia vai realizar diversos cursos baremables para a obtención do Permex de marisqueo a pé