ADQUISICIÓN DE REMOLQUE ISOTERMO

ADQUISICIÓN DE REMOLQUE ISOTERMO

 

A Consellería do Mar concedeu unha axuda á Confraría de Mugardos, ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo, para a adquisición dun remolque isotermo.

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: “Adquisición de remolque isotermo”.

CÓDIGO: GALP2-159

IMPORTE SUBVENCIONABLE: 4.620,00 € (85% FEMP: 3.927,00 € - 15% Nacional: 693,00 €)

 

Medíante a execución deste proxecto establecerase un novo medio de transporte, o que permitirá obter unha mellor conservación da materia prima durante o seu traslado, aumentando a competitividade e garantindo a calidade e trazabilidade dos productos pesqueiros. Por outra banda contribuirase á consolidación do sector da pesca e dos mariscos do noso territorio. Tamén se pretende diversificar a comercialización dos produtos locais extraídos na nosa ría a través da introdución de modelos innovadores e novos xeitos de loxística.