MELLORA ACTIVIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA CONFRARÍA DE MUGARDOS

MELLORA ACTIVIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA CONFRARÍA DE MUGARDOS

 

A Consellería do Mar concedeu unha axuda á Confraría de Mugardos, ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo.

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: “Mellora actividade pesqueira e marisqueira Confraría de Mugardos".

CÓDIGO: GALP2-229

IMPORTE SUBVENCIONABLE: 5.015,26 € (85% FEMP: 4.262,97 € - 15% Nacional: 752,29 €)

Para mellorar a actividade pesqueira e marisqueira na Confraría de pescadores de Mugardos é necesario dispoñer de instalacións modernas e ben equipadas.

ACTIVIDADE 1.- ADQUISICIÓN DE DÚAS TRANSPALETAS ELÉCTRICAS: Compra de dúas transpaletas eléctricas para facilitar as condicións de traballo dos profesionais do mar, concretamentamente a manipulación das cargas, tanto nas descargas dos barcos á Confraría como no proceso de comercialización dos produtos.

ACTIVIDADE 2.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO AUDIVISUAL E INFORMÁTICO: Compra dun proxector e unha pantalla así como dunha impresora en cor e unha destructora de documentos. Coa adquisición deste equipamento o que se pretende é ter un espazo axeitado para o acceso á formación dos/as actuais profesionais do mar como dos/as futuros. Con este equipamento facilitarase a impartición de formación especializada, o que mellorará a competitividade do sector e incidirá na continuidade da actividade pesqueira e marisqueira no territorio. Coa adquisición dunha destructora de documentos poderase ademais garantir en todo momento a confidencialidade de todolos datos persoais que se manexan nas oficinas da confraría, tanto dos socios e socias da mesma como dos clientes, traballadores e calquera outra persoa coa que se poida ter relación.