PROXECTO RECOLLIDA DE RESIDUOS CONFRARÍA DE MUGARDOS 2021

PROXECTO RECOLLIDA DE RESIDUOS CONFRARÍA DE MUGARDOS 2021

 

A Consellería do Mar concedeu á Confraría de Mugardos unha axuda, financiada nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a realización de proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños.

PE209F-2021/08: “Proxecto recollida de residuos Confraría de Mugados 2021”

Importe total concedido: 14.891,56 €

 

Obxectivo xeral do proxecto: retirada do lixo mariño acumulado nas autorizacións marisqueiras a pé da confraría de Mugardos para favorecer a biodiversidade dos ecosistemas mariños e recuperar as zonas alteradas pola acción antropoxénica.

Obxectivos específicos:

1.- Retirada física dos residuos.

2.- Almacenamento, clasificación, caracterización e tratamento dos residuos.

3.- Achega da información obtida nas xornadas de traballo.

4.- Utilizar a información do traballo realizado para divulgación deste tipo de accións.

Descrición do proxecto: O proxecto consistirá na localización, retirada, cuantificación, cualificación, almacenamento e reciclaxe dos residuos menos deteriorados e traslado de toda a información recollida nestes procesos. As zonas obxectivo do proxecto serán Punta Redonda (desde a beira este de a Enseada de Ou Baño ata o Faro da Palma), a Enseada de Santa Lucía (desde Punta Leiras ata o peirao de atracada de Forestal do Atlántico) e a Praia de Mugardos.

Datas previstas de execución: agosto e setembro 2021.