Vedas

Vedas

 

Os períodos autorizados de extracción das distintas especies son publicadas anualmente no plan xeral de explotación marisqueira, salvo aquelas especies ou artes que están reguladas por un plan de xestión especifico.

Períodos autorizados

Crustáceos (Plan xeral de explotación marisqueira)

ORDE do 21 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2024-2026

 Especie  Períodos autorizados
 Nécora (Necora púber)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de xullo ao 31 de decembro
 Lumbrigante (Homarus gammarus)  Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo
 Do 1 de xullo ao 31 de decembro
 Lagosta (Palinurus elephas)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de abril ao 30 de setembro
 Santiaguiño (Scyllarus arctus)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de outubro ao 31 de decembro
 Cangrexo (Carcinus maenas)  Todo o ano
 Conguito (Macropipus corrugatus)  Todo o ano
 Patulate (Macropipus depurador)  Todo o ano