Vedas

Vedas

 

Os períodos autorizados de extracción das distintas especies son publicadas anualmente no plan xeral de explotación marisqueira, salvo aquelas especies ou artes que están reguladas por un plan de xestión especifico.

Períodos autorizados

Crustáceos (Plan xeral de explotación marisqueira)

ORDE do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2021-2023

 Especie  Períodos autorizados
 Nécora (Necora púber)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de xullo ao 31 de decembro
 Bogavante (Homarus gammarus)  Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo
 Do 2 de xullo ao 31 de decembro
 Lagosta (Palinurus elephas)  Do 1 de xaneiro ao 30 de septembro
 Santiaguiño (Scyllarus arctus)  Do 1 al 5 de xaneiro
 Do 1 de outubro ao 31 de decembro
 Cangrexo (Carcinus maenas)  Todo o ano
 Conguito (Macropipus corrugatus)  Todo o ano
 Patulate (Macropipus depurador)  Todo o ano