XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS ECOSISTEMAS E DOS RECURSOS MARIÑOS DA CONFRARÍA DE CANGAS, 2020-2021

XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS ECOSISTEMAS E DOS RECURSOS MARIÑOS DA CONFRARÍA DE CANGAS, 2020-2021

 

PROXECTO:  “XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS ECOSISTEMAS E DOS RECURSOS MARIÑOS DA CONFRARÍA DE CANGAS, 2020-2021” (PE 209C – 2020F – 011).

 

ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES “SAN XOSÉ”-CANGAS

 

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 67.209’00 €