Video MAR LIMPO MAR VIVO 2022-23

Video MAR LIMPO MAR VIVO 2022-23

 

Unha vez rematado o proxecto de "Recollida de residuos mariños no ámbito da Confraría de Pescadores de Vigo 2022-23", como parte do Plan MAR LIMPO MAR VIVO da Consellería do Mar, presentamos este espectacular video documental da problemática e acción realizadas pola Confraría de Vigo para a eliminación do lixo marño. Rodado polo especialista cámara submariño M. Garci, recolle as xornadas de traballo nos bancos marisqueiros da Ría de Vigo e as accións realizadas no proxecto dende xuño de 2022 ata xuño de 2023 polos membros da confraría.