MELLORA NA GOBERNANZA DA XESTIÓN PESQUEIRA ATRESANAL NO P.N. ILLAS ATLÁNTICAS

MELLORA NA GOBERNANZA DA XESTIÓN PESQUEIRA ATRESANAL NO P.N. ILLAS ATLÁNTICAS

 

A confraría de Vigo particpa no proxecto "Mellora na gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas", liderado pola Confraría de Cangas e subvencionado pola Consellería do Mar e o FEMP, ao abeiro das Estratexías de desenvolvemento Local Particpativo.

O proxecto busca o fortalecemento da pesca a pequena escala e empoderamento na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs da Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo – A Guarda, no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Máis información sobre este proxecto