RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS NA CONFRARÍA DE VIGO 2020-2021

RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS NA CONFRARÍA DE VIGO 2020-2021

 

O proxecto de "Recollida de residuos mariños no ámbito da Confraría de Pescadores de Vigo", forma parte do Plan MAR LIMPO da Consellería do Mar, e ten como obxectivo principal a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de lixos mariños coa participación do sector da pesca.

O proxecto desenvolveuse mediante accións de pesca de lixo activa por parte de embarcacións con mergulladores e mariscadores en diferentes bancos marisqueiros e zonas de pesca da marxe sur da Ría de Vigo, nomeadamente zona de A Manquiña, A Guía e Ríos. Ademais da propia recollida de residuos mariños no mar e zona intermareal, o proxecto inclue accions de manexo, caracterización e tratamento do lixo mariño recollido e accions de formación e sensibilización das persoas pescadoras e mariscadoras, así como doutros axentes do sector pesqueiro e da cidadanía en xeral.

Mediante a realización deste proxecto logramos diminuír a cantidade de residuos mariños nas zonas de extracción de recursos mariños por parte de pescadores e mariscadores. Isto vai supoñer a eliminación de focos de contaminación, un aumento da superficie produtiva e unha mellora da calidade da auga e do substrato, o que vai repercutir directamente na recuperación da biodiversidade, incluídas as especies comerciais.

PROXECTO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS NA CONFRARÍA DE VIGO (PE209F-2020/07)

  • Data de inicio: 03/05/2020
  • Data de finalización: 15/10/2021
  • Importe total concedido para o proxecto: 6.539,66 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020 - Proxecto financiado polo FEMP nun 75%

Video resumo do proxecto na seguinte ligazón: https://youtu.be/2zhJUqibMQM

Presentación CANVA na seguinte ligazón: VIGO-MAR-LIMPO (canva.com)